nakupovalni voziček

Poduk o pravici do odpovedi

Poduk o pravici do odpovedi

Če je kupec potrošnik v smislu KSchG, ima pravico, da v štirinajstih dneh brez navedbe razlogov odstopi od kupoprodajne pogodbe v spletni trgovini Rotary klub Steierska – Štajermark, Ratsch a. d. Weinstraße 66, 8461 Ehrenhausen a. d. Weinstraße, Avstrija, v nadaljevanju Rotary klub Steierska – Štajermark.

Odstopni rok je štirinajst dni od dneva, ko je kupec ali tretja oseba, ki jo določi kupec in ni prevoznik, prevzela blago. Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe mora stranka Rotary klub Steierska – Štajermark z jasno izjavo obvestiti o svoji odločitvi, da odstopa od pogodbe. Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da stranka pošlje obvestilo o uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe pred iztekom odstopnega roka. Preklic se izvede tako, da se blago vrne na naslov:
Rotary klub Steierska – Štajermark, Ratsch a. d. Weinstraße 66, 8461 Ehrenhausen a. d. Weinstraße, Avstrija.

ali s pismom, e-pošto na naslov:
Rotary klub Steierska – Štajermark
Ratsch a. d. Weinstraße 66
8461 Ehrenhausen a. d. Weinstraße
Avstrija
e-pošta: mail@rotarysteierskastajermark.com

Posledice preklica:

Če stranka odstopi od pogodbe, ji Rotary Club Steierska – Stajermark povrne vsa plačila, ki jih je Rotary Club Steierska – Stajermark prejel od stranke, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da je stranka izbrala drugo vrsto dostave kot najcenejšo standardno dostavo, ki jo ponuja Rotary Club Steierska – Stajermark), brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v štirinajstih dneh od dne, ko je Rotary Club Steierska – Stajermark prejel obvestilo o odstopu od te pogodbe. Rotary Club Steierska – Stajermark bo za to povračilo uporabil isto plačilno sredstvo, kot ga je stranka uporabila pri prvotni transakciji, razen če je s stranko izrecno dogovorjeno drugače; Rotary Club Steierska – Stajermark za to povračilo v nobenem primeru ne bo zaračunal nobenih stroškov.
Rotary Club Steierska – Stajermark lahko zavrne vračilo, dokler Rotary Club Steierska – Stajermark ne prejme blaga nazaj ali dokler stranka ne predloži dokazila, da je blago vrnila, karkoli se zgodi prej.
Stranka nosi neposredne stroške vračila blaga.

Izključitev preklica:
Preklic je izključen, če je bila plomba z blaga odstranjena po dostavi ali če blago zaradi higienskih razlogov ni primerno za vračilo.

Obrazec za preklic:
Če želite odpovedati pogodbo, izpolnite in vrnite ta obrazec.

Rotary klub Steierska – Štajermark
Ratsch a. d. Weinstraße 66
8461 Ehrenhausen a. d. Weinstraße
Avstrija
E-naslov: mail@rotarysteierskastajermark.com

Odstopam od pogodbe, ki sem jo sklenil za nakup naslednjega blaga:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Naročeno (*) / prejeto (*): ____________________________________
Ime stranke: ____________________________________
Naslov stranke: ____________________________________
____________________________________
Datum: ____________________________________
Podpis: ____________________________________

(*) Neustrezno prečrtajte.