nakupovalni voziček

Pozdrav okrožnega guvernerja 2020/2021 Dr. Petra Adlerja

Pozdrav guvernerja okrožja 2021/2022 Lea Steinerja

Pozdrav predsednika RC Gleisdorf Rolanda Pulsingerja

Pozdrav pomočnice deželnega glavarja jugovzhodne Štajerske Erike Krenn-Neuwirth

Pozdrav pomočnice deželnega glavarja jugovzhodne Štajerske Erike Krenn-Neuwirth