nakupovalni voziček

Politika vračil in vračil

Področje uporabe

Poslovni odnos med Rotary Club Steierska – Štajermark, Ratsch a. d. Weinstraße 66, 8461 Ehrenhausen a. d. Weinstraße, Avstrija, v nadaljevanju Rotary Club Steierska – Štajermark in stranko urejajo izključno naslednji splošni pogoji v različici, veljavni v času naročila.

Najnižja starost, sklenitev pogodbe, naročilo

Za registracijo v spletni trgovini in naročanje blaga mora biti kupec star najmanj 18 let.

Predstavitev blaga v spletni trgovini ne pomeni pravno zavezujoče ponudbe. Pred zaključkom postopka naročila se stranki prikaže pregled izbranega blaga, podatki o stranki ter informacije o dostavi in plačilu, kjer lahko stranka preveri svoje vnose. S klikom na gumb “Naroči s stroški” stranka Rotary Clubu Steierska – Štajermark predloži zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe za blago v nakupovalni košarici. Po pošiljanju naročila stranka prejme potrditev naročila, ki pa ne pomeni sprejema ponudbe. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele, ko je naročeno blago odpremljeno.

Rotary Club Steierska – Štajermark je oproščen plačila DDV in navedene cene ne vključujejo DDV.

Vsi drugi stroški, kot so stroški pošiljanja in pakiranja, niso vključeni v ceno blaga in bodo prikazani ločeno. Veljajo cene na dan naročila.

Nakupno ceno je treba plačati ob naročilu blaga. Šteje se, da je plačilo opravljeno šele, ko lahko Rotary klub Steierska – Štajermark razpolaga z zneskom.

Jamstvo

Garancijski rok za napake je dve leti. V primeru napake lahko kupec zahteva odpravo napake ali zamenjavo blaga z napako. Rotary Club Steierska – Štajermark lahko zavrne vrsto garancije, ki jo je izbral kupec, če bi bilo to nemogoče ali povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Če izboljšava in zamenjava nista mogoči ali bi za Rotary Club Steierska – Štajermark pomenili nesorazmerno velik napor, ima stranka pravico do znižanja cene ali, če napaka ni majhna, pravico do odstopa od pogodbe.

Garancijske zahtevke je treba uveljavljati zoper:

Rotary Club Steierska – Štajermark, Ratsch a. d. Weinstraße 66, 8461 Ehrenhausen a. d. Weinstraße, Avstrija E-naslov: shop@rotarysteierskastajermark.com

Opomba o spletnem reševanju sporov

Povezava do platforme za izvensodno reševanje sporov je http://www.verbraucherschlichtung.at.

Naš e-poštni naslov je: shop@rotarysteierskastajermark.com

Končne določbe

Spremembe in dopolnitve te pogodbe morajo biti za veljavnost sklenjene v pisni obliki; to velja tudi za vsako opustitev zahteve po pisni obliki. Ustni dogovori o zavarovanju so neveljavni, pogodbene stranke pa zabeležijo, da ustni dogovori o zavarovanju niso bili sklenjeni.

Če je ena ali več določb te pogodbe neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Pogodbeni stranki nadomestita neveljavno določbo z veljavno določbo, ki je čim bližje namenu neveljavne določbe.

Uporablja se avstrijsko pravo. Dogovorjeno je, da je pristojno sodišče v Lipnici – Leibnitz.

Za potrošnike iz druge države članice EU se uporablja pravo te države članice, razen Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG).