Vorstand / Predsedstvo

Volmar Pötsch – President / Predsednik

Oliver Michl – Sektretär / Sekretar
© 2021 Rotary Club Steierska Stajermark . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.