Vorstand / Predsedstvo

Univ. Dkfm. Jure Legvart
President / Predsednik
vodja odbora za socialo / Sozialdienst
Ing. Astrid Holler
izvoljeni predsednik / Präsident elect
Bostjan Klun
Präsident Nominee
Martin Ofner
tajnik / Sekretär
skrbnik kluba / Clubmeister
Mag. Andreas Schlatte
zakladnik / Schatzmeister
Dipl. Päd. Hermine Mittendrein
skrbnik za predavanja / Vortragsmeister
Mag. Matej Rus
skrbnik za predavanja / Vortragsmeister
DI Dr. Christian Krachler
skrbnik spletnih strani/ CICO, Webmaster
Herbert Pechtigam
vodja odbora za mladino / Jugenddienst
Volkmar Pötsch
past predsednik / Past Präsident
vodja odbora za mednarodno sodelovanje / Internationaler Dienst
pooblaščenec za Rotary fundacijo / Foundationbeauftragter
© 2022 Rotary Club Steierska Stajermark . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.