Gründungsversammlung – ustanovnega zasedanja

mehr / več ...

1st GET TOGETHER ROTARY CLUB STEIERSKA-STAJERMARK

mehr / več ...

Der neue Rotary Club Steierska-Štajermark verbindet Österreich und Slowenien

mehr / več ...

Rotary Club Steierska-Štajermark

Rotary ist eine weltweite Organisation von Personen aus dem Berufs- und Geschäftsleben, die sich dem humanitären Dienst widmen, hohe ethische Grundsätze im Berufs- und Privatleben vorleben und fördern sowie für die Verbreitung von gutem Willen und die Verständigung auf der Welt wirken.

Rotary je globalna organizacija, ki združuje ljudi iz najrazličnejših poklicnih in poslovnih okolij. Namen Rotarija je spodbujanje medsebojnega spoštovanja, upoštevanja in pomoči ljudem, ki jo potrebujejo. Rotary neguje visoke etične standarde v poklicnem in osebnem življenju ter spodbuja dobro voljo in razumevanje po vsem svetu.

Die Pflege dieser Ideale liegt bei den Rotary Clubs, in denen sich gleichgesinnte Personen freundschaftlich zusammenfinden. Die Träger dieser Idee sind die einzelnen Rotarier, welche die rotarischen Prinzipien und die rotarische Idee in ihrem Bereich vorleben sollen.

V vsakodnevnem življenju se ideja Rotarija izvaja v Rotary klubih, v katerih se rotarijske prijateljice in prijateljih srečujejo na rednih sestankih in ob humanitarnih projektih.

Das Ziel Rotarys ist die Hilfsbereitschaft im täglichen Leben. Rotary sucht diesem ziel auf folgenden Wegen näher zu kommen:

Cilj Rotaryja je, da so člani in članice vsak dan aktivno pozorni na dogajanje v svojem lokalnem okolju ter pripravljeni priskočiti na pomoč, takrat ko jo nekdo potrebuje in lahko pri tem sodeluje njegov ali njen Rotary klub. V klubih se to izvaja na naslednje načine:

1. durch Pflege der Freundschaft als einer Gelegenheit, sich anderen nützlich zu erweisen,

1. z gojenjem prijateljstva, ki je priložnost za to, da bi lahko pomagali drugim ljudem,

2. durch Anerkennung hoher ethischer Grundsätze im Privat- und Berufsleben sowie des Wertes jeder für die Allgemeinheit nützlichen Tätigkeit,

2. s priznavanjem visokih etičnih načel v zasebnem in poklicnem življenju ter spoštovanja in cenjenja vsake dejavnosti, ki je koristna za posameznike in skupnost,

3. durch Förderung verantwortungsbewusster privater, beruflicher und öffentlicher Betätigung aller Rotary-Club-Mitglieder,

3. s spodbujanjem odgovornega osebnega, poklicnega in javnega življenja in dela članov in članic Rotary kluba.

4. durch Pflege des guten Willens zur Verständigung und zum Frieden unter den Völkern durch eine Weltgemeinschaft berufstätiger Menschen, geeint im Ideal der Hilfsbereitschaft.

4. z gojenjem dobre volje, razumevanja, prizadevanja za mir med ljudmi vsega sveta, ki nas združuje ideal medsebojne pomoči.

© 2022 Rotary Club Steierska Stajermark . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.